Přihlášení

TECHYES

zvol si lepší budoucnost studuj technické obory

Rodiče

autoelektrikarw

Pro rodiče

Nedostatek technických odborníků - to je dnes celoevropský "strašák". Podle zjištění odborníků, kteří se v Evropské unii zabývají otázkami souvisejícími s technickou úrovní a kvalifikací zaměstnanců, dnes 50-70 % podniků ve členských zemích pociťuje nedostatek pracovníků se vzděláním v technických nebo přírodovědných disciplinách.

Situace se přitom postupně zhoršuje, anebo - to v lepším případě - stagnuje. V mnohých odvětvích je nedostatek lidí s potřebnou vyšší kvalifikací natolik podstatný, že je považován za závažnou brzdu technického pokroku. Nejpostiženější jsou jak v EU-15, tak v EU-25 (27) obory strojírenství, elektroniky a materiálového inženýrství. Poněkud lepší situace panuje ve stavebnictví, architektuře a pochopitelně v informatice a elektronice.

Většina internetových portálů s pracovními nabídkami obsahem svých stránek potvrdí výše citované myšlenky. Mnoho organizací vnímá obrovskou absenci technických odborníků.

Při "honbě" za potřebnými zaměstnanci nezáleží na tom, zda jde o velkou holdingovou společnost či menší podnik. Všechny subjekty bojují se stejnou realitou: nabídka technicky zaměřených pracovníků zdaleka nepokrývá poptávku, kterou přináší tuzemský pracovní trh.

Proč by tedy právě Vaše dítě mělo zvolit za své budoucí povolání některé z těch technických?

Podívejte se na ta největší plus:

+ lepší uplatnění absolventů technických oborů

+ vyšší finanční ohodnocení pracovníků v technických oborech

+ ¾ HDP České republiky tvoří strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl a IT

+ perspektivní a EU preferované odvětví průmyslu

+ dostatečná kapacita vzdělávacích zařízení technických oborů

+ pestrý výběr učebních a studijních oborů

+ větší stabilita zaměstnavatelů

NETRADIČNÍNÁVŠTĚVA VE FIRMÁCH

Už jen několik dnů zbývá žákům devátých tříd základních škol do chvíle, kdy odevzdají vyplněné přihlášky ke studiu. Střední průmyslová škola technická zvolila pro získání nových žáků zajímavou akci. Ve spolupráci s firmami ABB Elektro Praga, TRW Automotive, Jablonecká nástrojárna a Teneo Smržovka připravila netradiční exkurzi. Do výrobních prostor pozvala tentokrát rodiče žáků devátých tříd. Akce měla jediný cíl. Seznámit rodičovskou veřejnost s podmínkami, v nichž se žák připravuje v rámci praktického výcviku a praxe. Poznat, že prostředí výrobních hal již dávno neodpovídá zkušenostem a poznatkům našich babiček a dědečků. Na základě rodičovských postřehů pak vsází vedení školy na to, že právě rodiče zodpovědně vyhodnotí, na jakou formu studia jejich potomek má a ve které oblasti by nalezl nejlepší uplatnění. Exkurze se zúčastnili rodiče společně se svými dětmi, které mají zájem o studium v této škole. Po shlédnutí moderních provozů mohli spravedlivě posoudit, kam kráčí technická výroba a jak nutné jsou mladé a perspektivní pracovní síly ve strojírenských firmách. Mnozí si také uvědomili, že maturitní vysvědčení nemusí být vždy cílem každého deváťáka. Daleko jistější perspektivu zaměstnání teď totiž v jabloneckém regionu mají absolventi tříletých učebních oborů. I ti však mohou na téže škole maturitu v rámci nástavbového studia získat. Díky vstřícnosti a aktivní spolupráci s uvedenými firmami bude škola v této akci pokračovat i dalším školním roce.

Rozhodnout může kliknutí

Pořád ještě hledáte pro své dítě odbornou školu nebo učiliště? S výběrem vám mohou pomoci nedávno zřízené webové stránky Infoabsolvent.cz.

Je snadné vybrat školu dítěti, které je buď jednoznačně studijní typ, anebo je baví například práce se dřevem. Těžší to mají rodiče, jejichž patnáctiletý syn nebo dcera přesně nevědí, co by je bavilo. Pro ty je ale od podzimu na internetu k dispozici užitečná pomůcka. Najdete ji na adrese www.infoabsolvent.cz.

Začít je možné zeširoka tím, že si v oddíle nazvaném Průvodce volbou povolání kliknete na Výběr filmových ukázek a vyberete si z nabídky nejrůznějších činností od montování přes péči o zvířata či obsluhu lidí až po administrativní práce. Krátké ukázky představí typické znaky a naznačí, co ta která činnost obnáší

Jakmile se shodnete na typu činnosti, stačí kliknout na oddíl Možnosti vzdělávání - dozvíte se, které školy ten který obor nabízejí. Hned také zjistíte, kde se nacházejí, jaký je o ně zájem, kolik uchazečů muselo být loni odmítnuto a jaké předpoklady by měl ten, kdo usiluje o přijetí, mít. Zájemce také zjistí, jaké jazyky ho čekají.

V části nazvané Absolventi a trh práce je možné zjistit, jaké jsou možnosti uplatnění, jaká je míra nezaměstnanosti v oboru a kolik si lze v budoucnu vydělat.

Svůj oddíl tu mají také žáci, kteří už si obor zvolili, ale necítí se v něm dobře, případně jim hrozí vyloučení ze školy. Mohou se dozvědět, jak se efektivněji učit či jak je možné školu změnit.

O strojírenství je větší zájem než o gastronomické obory

Konec dubna je pravidelně na středních školách ve znamení přijímacího řízení. Výsledky očekávají nejenom žáci končící základní, ale i střední školy, pro něž je to velmi často lakmusový papírek pro výhled na další školní rok.

I pro zaměstnavatele je to okamžik významný za tři či čtyři roky budou letošní uchazeči absolvovat a ucházet se o zaměstnání. Pro TECHyes.info jsme se blíže podívali na zájem žáků o studium technických oborů. Pro příští školní rok nabízejí střední školy v Libereckém kraji více než 5700 volných míst, z toho 2700 v oborech ukončených výučním listem a 3009 v oborech ukončených maturitní zkouškou. Podle předběžných informací se o ně uchází 4189 žáků.

V technických oborech strojírenství, elektrotechnice, technické chemii, textilnictví, stavebnictví, dopravě a interdisciplinárních oborech, kam patří mechatronika a autotronika je přes dva tisíce volných míst, o které má zájem 1465 žáků. K tradičně silně zastoupeným oborům patří obory strojírenské, především se jedná o samotné strojírenství. Mezi další tahouny patří obor automechanik. Čtenáře možná překvapí nadpis článku, ale je tomu skutečně tak o studium strojírenských oborů projevilo zájem 580 žáků, zatímco o studium gastronomie, tedy o obory kuchař, číšník či hotelnictví, se zajímá 567 žáků. Poměrně velkou chuť mají mladí lidé na studium stavebnictví, elektrotechniky a interdisciplinárních oborů, které spadají na pomezí strojírenství a elektrotechniky. Do technických oborů tak míří více než třetina žáků, přitom zde chybí žáci ucházející se o studium technických lyceí.

(Údaje nezahrnují žáky hlásící se na víceletá gymnázia z pátých a sedmých tříd a žáky, kteří se hlásili do oborů uměleckoprůmyslových a přijímací řízení absolvovali již v lednu.)

3. 8. 2010 11:35:43 | přečteno 1925x

Investice do rozvoje vzdělávání - ESF, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost KULK

 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80  |  e-mail: techyes@kraj-lbc.cz  |  www.techyes.info
load