Přihlášení

TECHYES

zvol si lepší budoucnost studuj technické obory

Holky a kluci

studujte web

Holky a kluci, zde na Vás čeká plný pytel zábavy a zajímavostí. Najdete zde testy, zajímavé matematické úlohy a informace, které jinde nejsou. Technika je hra pro malé, mladé i velké.

Všechno, co současná technika nabízí, je jen páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina a jejich šikovné kombinace. Elektrotechnika a elektronika se pak skládá jen z více či méně vodičů a jejich přerušení.

Přesto, skládá-li se stroj z více než sedmi dílů, laik se přestává orientovat, přichází neopodstatněný strach.

Vědět, jak věci fungují, rozumět mechanismům, které nás obklopují každý den - to vše ti přinese technické vzdělání. A abyste to měli lehčí, od toho je tu celý portál TECHyes.info. A jen pro tebe je tu sekce "Holky a kluci".

Nebojte, nepřejmenovali jsme náš měsíčník. Jen chceme říct, že technikou žijeme i o prázdninách. Technika nás obklopuje nezávisle na ročním období, technika je náš život, prostě technika nás zajímá!

Školní rok skončil a tím nám otevřel spoustu nových možností. Jednou z nich je cestování, příjemná činnost, které o prázdninách snad nikdo neodolá. Cestovní kanceláře chrlí stovky nabídek do zahraničních destinací a my přemýšlíme, kde jsme ještě nebyli a kam se letos vydáme. Známe moře, známe pláže, ale možná neznáme nejúžasnější zajímavost, která je jen pár kilometrů od našeho domu. Zajímá vás, která to je? V tomto prázdninovém speciálu vám jich několik představíme, ale věřte, že to bude jen zlomek toho, co naše země nabízí. Přejeme vám krásné TECHléto!

iQpark v centru Babylon

Interaktivní zábavně naučné centrum. O co složitěji to zní, o to jednodušeji to funguje. Návštěvník se volně pohybuje jednotlivými expozicemi iQparku a zkoumá exponáty a jevy z nejrůznějších vědeckých oblastí. Neplatí zde žádné „Nedotýkat se!“, ale naopak „Dotýkat se!“. U každého exponátu je základní popis, následuje zadání úkolu (co se má udělat), řešení (co se stalo nebo mělo stát) a nakonec vysvětlení (teoretické zdůvodnění, proč se tak stalo). A jak se jmenují jednotlivé expozice? Např. Vodní hrátky, Lidské smysly, Hry a hlavolamy, Překonané vynálezy, Bludiště, Přírodní zákony, Optický kabinet apod.
V parku je například otočný buben se zabudovanou lávkou, kde naprosto ztratíte pocit rovnováhy. Pobavit se také můžete při roztočení chaotického kyvadla, vyvolání umělého zemětřesení nebo při dotyku plazmové koule. Zajímavé jsou i medicínské modely, díky kterým můžete nahlédnout do nitra lidského těla a přitom nikomu neublížit.
Víte, jak sejmout hlavu z těla a postavit ji na podnos? Přijďte si to vyzkoušet.
www.iqpark.cz

Techmania Science Center v Plzni

iq(1)Pochopit matematický či fyzikální princip je sen většiny školáků. V Plzni to jde, a hned několikrát za sebou. Učení je zde totiž postaveno na vlastním prožitku - zkušenosti.
Projekt Techmania si klade za cíl v určitých oborech přiblížit vývoj lidského poznání a v návaznosti na to ukázat, jak se toto poznání uplatňuje v technice. Dalším cílem je také představit současnou hranici lidského poznání a poukázat na nezodpovězené otázky, na které budou hledat odpovědi další generace - nejlépe třeba vy, návštěvníci science centra.
Přijít se můžete podívat na expozice: Edutorium, Expozice ŠKODA, MáToHáček. Zjistíte, že věda a technika nás obklopují na každém kroku, že fyzika a matematika jsou stále skryty v obyčejných každodenních věcech. Máte chuť přijít věcem na kloub? www.techmania.cz

Křížem krážem TECHlétem

V úvodu jsme začali cestovat a objevovat zajímavosti ze světa techniky. Jedeme dál!

Vojenské muzeum v Rokycanech

Tady si pánové přijdou na své. Vojenské muzeum na demarkační linii v Rokycanech je zaměřené na vojenská vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj Československé armády do roku 1938, protihitlerovské koalice východní a západní a Německé branné moci v posledních dnech II. světové války na demarkační linii. Expozice je vhodně doplněna o výzbroj a výstroj Československé armády do roku 1989.
V muzeu působí Klub vojenského muzea na demarkační linii. Jeho členové s muzeem spolupracují na udržení vystavené techniky v provozuschopném stavu a účastní se s touto technikou vojenskohistorických akcí.
www.vojenskemuzeumrokycany.cz

Baťův kanál

Vnitrozemský průplav Otrokovice Rohatec vznikl v letech 1936 - 1938 ze dvou nezávislých iniciativ - zlepšení hladiny spodních vod po regulacích Moravy a mini realizací starého snu o propojení Dunaje, Odry a Labe. Délka Baťova kanálu (od Otrokovic do Sudoměřic) je v současnosti přibližně 60 km. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými kanálovými úseky.
Baťův kanál je v současnosti využíván pouze jako turistická vodní cesta. Nákladní plavba zde nefunguje. Můžete zde trávit prázdniny, víkendové pobyty, nebo se jen tak svézt na lodi a blíže poznat tuto technickou zajímavost. Loď si můžete vypůjčit v některé z půjčoven, které na této vodní cestě každoročně fungují. Velmi oblíbené jsou také pravidelné plavby na velkých výletních lodích. Díky nim se vám Baťův kanál otevře v plné kráse.
www.batakanal.cz

Rozhledna Panorama

Nad Jánskými Lázněmi, na Černé hoře, fungovala dřevěná rozhledna do 20. let. Teď zde stojí televizní vysílač, který není přístupný veřejnosti. Místní občané se proto rozhodli postavit na vrcholu Černé hory rozhlednu také pro veřejnost. Využili k tomu osmý, předposlední nosný sloup kabinové lanové dráhy z roku 1928, která byla roku 1981 zrušena a vedena jinou trasou. Ke sloupu bylo přidáno 106 schodů a vyhlídková plošina.
www.cerna-hora.cz

Železniční mosty u Zahrádek

Na trati Lovosice-Litoměřice-Česká Lípa můžete narazit na opravdový skvost. Jedná se o dva za sebou jdoucí mosty, jeden přes Robečský potok a druhý přes Helenino údolí. První most tvoří tři kamenná klenutá pole a dvě pole příhradové konstrukce a druhý má krajní dvě pole kamenná, střední tvoří příhradový nosník. A pozor, po mostech se můžete projet vlakem. Okolí je úžasné.
www.trat087.info

Huť Františka v Josefovském údolí

Opravdovou historií je tato dřevo-uhelná vysoká pec, jejíž počátky sahají do roku 1746. Lokalitou vede naučná stezka Cesta železa Moravským krasem, jež je součástí projektu Evropské cesty železa. Začátek a úvodní panel stezky se nachází v Adamově na Smetanově náměstí. U huti Františka je zastávka.

Železniční stanice Mimoň

Když už budete u cestování vlakem, zastavte se na nádraží v Mimoni. Stanice byla uvedena do provozu v září 1900 a dodnes si zachovala typický vzhled objektů Severočeské transverzálky. Na první pohled zaujme fasáda z režných cihel v kombinaci s dřevěnými prvky střešních konstrukcí a pískovcovými ostěními. Součástí areálu je také dochovaná budova vodárny čp. 3.

Staňte se reportéry!

Nenechávejte si své zážitky jen pro sebe. Podělte se o ně se čtenáři měsíčníku TECHyes. Napište nám o návštěvě zajímavého místa naší republiky a článek pošlete mailem na adresu spravna.volba@techyes.cz Ty nejlepší reportáže po prázdninách otiskneme, zbývající zajímavé postřehy zveřejníme na webových stránkách měsíčníku. Už se moc těšíme na nové kolegy!


Zelená energie v IQ parku

ZELEN ~1, obrázek se otevře v novém okněV polovině prosince loňského roku byla v iQparku ve spolupráci s ČEZ a.s. otevřena expozice Zelená energie, která nabízí jedinečnou možnost vyzkoušet si vyrobit energii zeleným způsobem. Expozice sestává z interaktivních exponátů Energie lidského těla, Energie větru, Energie vody, Energie Slunce, interaktivního panelu Energie biomasy a panelů věnovaných jednotlivým obnovitelným zdrojům energie. Jsou zde k vidění funkční modely vodní a větrné elektrárny, solární panely pohánějící vyrobenou energií vláček nebo možnost vyrobit elektřinou šlapáním na speciálním energorotopedu...

Cílem expozice je seznámit žáky základních škol a nižších stupňů gymnázií s výrobou elektřiny z trvale udržitelných zdrojů. Prohlídka trvá 45 minut.

V první části expozice se žáci pokusí vyjmenovat způsoby výroby energie zelenou cestou, diskutují o možnostech využití v Česku a hledají výhody a nevýhody.

Druhá část je věnovaná práci s konkrétními druhy zelené energie. Žáci si mohou vyzkoušet vyrobit elektřinu roztočením vodní turbínky, prozkoumat účinnost jednotlivých druhů lopatek větrné elektrárny, pokusit se vyrobit elektřinu pomocí solárního panelu a rozjet vláček. Nakonec si můžou vyrobit elektřinu vlastní silou a porovnat, na co taková elektřina vystačí.

Třetí částí je samostatná práce s pracovními listy. Žáci vyplňují pracovní listy na základě poznatků, které získali z informačních panelů a z experimentování s interaktivními exponáty. Tuto část následně vyhodnotí pedagog ve škole.

Vzniku expozice pomohl Fond Zelené energie Skupiny ČEZ. Rada Zelené energie podpořila projekt ve výši 250 tisíc korun.


Až se budete rozhodovat, kam po základní škole, vzpomeňte si na tuto zprávu ČTK:

Asociace malých a středních podniků: Menší podniky stále těžko hledají některé profese. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na českém trhu práce sice přestal být v době světové finanční krize největší hrozbou rozvoje ekonomiky, přesto mají menší a střední podniky v některých oborech stále velké problémy nalézt zaměstnance. Podle průzkumu, který uskutečnila v minulých dnech Asociace malých a středních podniků (AMSP) mezi 246 malými a středními firmami, je kritická situace zejména v oborech "černého řemesla".

V době finanční krize se stal největší hrozbou rozvoje ekonomiky pokles poptávky a zakázek v důsledku zpomalení hospodářského růstu v Evropě, kam směřuje většina českého exportu, řekl mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Milan Mostýn. Problém nedostatku, zejména technicky kvalifikovaných pracovníků, však podle něj přetrvává, i když nyní prý podniky řeší spíše otázku redukce pracovních míst. Nejčastěji poptávanou profesí je podle průzkumu AMSP svářeč, kovodělník, slévač a tavič. Dále se mezi požadovanými profesemi objevují soustružník, nástrojař, konstruktér, vysokoškolsky vzdělaný elektrotechnik, dále seřizovač, lisař plastů, mechanik, řidič, zedník, tesař a klempíř.


EDUCA 2008

Letošní druhý ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA, který probíhal ve dnech 30. října až 1. listopadu, přilákal do liberecké Tipsport areny přes 9000 návštěvníků. Bylo jich o dva tisíce víc než v loňském roce. Opět v sobě spojil témata vzdělávání a zaměstnanosti a až na drobné obměny se odehrával ve stejném duchu, jako úspěšný loňský. Program veletrhu byl zaměřen na ty, co vybírají střední či vysokou školu, chtějí se vyučit nějakému řemeslu, rádi by se dále vzdělávali nebo rekvalifikovali či hledají nové, případně lepší zaměstnání.
V rámci slavnostního zahájení přivítali návštěvníky Mgr. Petr Doležal, náměstek hejtmana Libereckého kraje, Ing. Jiří Kittner, primátor Statutárního města Liberec, PhDr. Kateřina Sadílková, ředitelka Úřadu práce v Liberci a Ing. Jaroslav Kopta, předseda představenstva Krajské hospodářské komory. Prostřednictvím multimediálního zařízení účastníky na dálku pozdravil i MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR.

Na veletrhu se představilo celkem 39 významných zaměstnavatelů (např. firmy Bombardier Transportation, Elmarco, Škoda Auto, TRW Lucas Varity) a dalších institucí z Libereckého kraje a blízkého okolí (např. Finanční úřad a Živnostenský úřad Liberec).

Prostřednictvím 71 expozic se zde prezentovaly střední, vyšší odborné a vysoké školy. Z vyšších odborných škol např. VOŠ a SPŠ Varnsdorf, VOŠ mezinárodního obchodu Jablonec nad Nisou, VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor, VOŠ zdravotnická a SŠ Liberec atd. Za vysoké školy jmenujme alespoň Technickou univerzitu v Liberci a Univerzitu Pardubice.

Příchozí tak měli unikátní možnost rozšířit si obzory v oblasti nabídky vzdělávání, rekvalifikací a volných pracovních pozic v Libereckém kraji a jeho okolí. Kromě toho byl pro návštěvníky připraven poutavý odborný a doprovodný program v podobě konferencí pro odborné publikum na téma Kvalifikační potřeby trhu práce a Microsoft pro školství, dále módní přehlídky, taneční a pěvecká vystoupení. Spoustu informací a užitečných rad budoucím a začínajícím podnikatelům zajistila expozice a doprovodný program Okresní hospodářské komory.

Akce byla pořádána Libereckým krajem ve spolupráci se společností S group Sport Facility Management, s.r.o. Hlavními partnery veletrhu bylo Statutární město Liberec, Úřad práce v Liberci a společnost Syner, s.r.o.

S velkým zájmem se setkala expozice Libereckého kraje, v rámci které se mladí návštěvníci mohli seznámit s kampaní TECHyes. Motivační prvky nasměrovaly adepty dalšího vzdělávání k expozicím podporovaných škol, a tak se dostaly vyčerpávající informace o technicky zaměřených školách ke stovkám potenciálních budoucích studentů. Nezbývá, než si přát, aby další ročník byl minimálně stejně tak dobrý jako ten letošní.

V pátek 7. listopadu proběhla historicky první Skleněná noc otevřených dveří na sklářské škole v Novém Boru. Už v 18 h procházeli první návštěvníci upraveným nádvořím sklářského učiliště, kde za doprovodu hudby mohli obdivovat vystavené skleněné exponáty nasvícené pochodněmi. Školní huť se přeplnila diváky, kteří se zvědavostí očekávali program. Paní ředitelka PaedDr. Ilona Jindrová nejprve slavnostně zahájila akci, pak již následovala sklářská show. Sklářští mistři neúnavně předváděli své výjimečné umění. Velmi rychle se rozprodaly lístky na bohatou tombolu a výherci si rozebrali skleněné dary. Sklářští mistři se poté utkali v jednotlivých disciplínách soutěže sklářské zručnosti. Veřejnost mohla obdivovat všechny obory sklářství. Děti i ostatní zájemci zkoušeli veškeré sklářské techniky, sbírali razítka a za odměnu získávali skleněná ocenění. Naši nejmenší s radostí foukali do sklářských píšťal, ryli, brousili a vytvářeli tak svá první skleněná díla. Kolem 21. hodiny proběhla dražba exkluzivního skleněného trabanta, jehož cena se vyšplhala až na 2500 Kč. Účastníci také mohli vyzkoušet svůj talent a namalovat antický obraz podle živé předlohy, o kterou se postarali v rouchách oblečené studentky a studenti. Poté se i učitelé a mistři sklářské školy převlékli a zapózovali v antickém stylu fotografům. K vidění byla i video-projekce s ukázkami jednotlivých učebních oborů. Po celý večer doprovázela program známá novoborská hudební kapela Faráři. Až do půlnoci vznikala pod rukama sklářských mistrů opravdová umělecká díla. Pro velký úspěch tak nebude první Skleněná noc otevřených dveří určitě nocí poslední.

Tisíciletá historie výroby skla v Čechách a na Moravě

Sklo je v Čechách trvale přítomné od druhého tisíciletí před n. l., kdy sem, v rámci výměnného obchodu, přinesli první skleněné perličky obchodníci až z Blízkého východu. První sklo zde již asi před dvěma tisíci třemi sty lety tavili a zpracovávali Keltové, ale první písem-ná zmínka o něm je až z roku 1162. První sklárny vznikaly ve druhé polo-vině 13. a v první polovině 14. století v, do té doby nedotčených, příhraničních pralesích Krušných, Lužických a Jizerských hor, Krkonoš, Šumavy i na Moravě. Od poloviny 14. století již nejstarší české sklárny tavily téměř čiré, jen slabě do žluta nebo do zelena nabíhající draselnovápenaté sklo a zhotovovaly z něj jak malovaná kostelní okna, tak číše a poháry. V dnes ne-známé sklárně byla patrně kolem roku 1370 za pomoci specialistů z Benátek utavena také sklovina pro mozaiku na Zlaté bráně Svatovítské katedrály na Pražském hradě. Surovina mozaiky má stejné chemické složení jako tenkrát vyráběné duté sklo.V 16. století se vyrábělo sklo nejméně ve 34 českých hutích. Několik huťmistrů se v té době do Čech přestěhovalo ze sousedního Saska, když podlehli v nerovném zápase o dřevo s výnosnější těžbou a zpracováním stříbra a dalších rud. Usadili se v Lužických a Jizerských horách, Krkonoších i jinde. Poháry a číše zdobili vypalovanými pestrobarevnými smalty a nabízeli je i v sousedních zemích. O jejich výrobky se zajímal arcivévoda Ferdinand Tyrolský i císař Rudolf II., který dvě dynastie sklářských huťmistrů - Schürery a Wandery, povýšil i do šlechtického stavu.


V této části portálu TECHyes.info nalezneš aktuální akce, nabídku kroužků a činností, zajímavosti a také jiný pohled na celou problematiku. Technika totiž není žádný strašák!

Chceš si vyřešit nějaké žertovné nebo netradiční matematické úlohy?
Chceš si vyzkoušet, jak jsi chytrý?
Chceš se dozvědět, zda jsi bystrý?
Pokud ano, klikni na odkazy.


TECHyes.info - perspektivní volba

Technické obory. Čím se zabývají? Co Tě naučí? Co Ti nabízejí a co očekávají od Tebe? Odpovědi na podobné otázky nalezneš na těchto stránkách.

Seznámí Tě s technikou a technologiemi z druhé strany, než jak je každý den držíš v ruce. I nyní jsi ve světě techniky - co jiného je za monitorem a v té krabici pod stolem a říká se jí počítač. A když o TECHyes.info budeš chtít říct kamarádům, tak to asi pošleš esemeskou.

Jenže to určitě není všechno. Vzpomeň si na mateřskou školku, jak jste na pískovišti stavěli hrady a tunely. A co teprve pořádně rychlé auto na dálkové ovládání nebo panenka, co zavírala sama od sebe oči a ještě si u toho schrupla. Co vlastně měla v hlavě?

Technika nás obklopuje. Mnoho dospěláků se jí živí. Fakt. Teď to bude na Tobě. Třeba vymyslíš robota, který za Tebe uklidí pokojíček. Jasně, bude to chtít asi hodně času, taky zručnosti a budeš se toho muset dost naučit. Jenže, nebude to pro nic za nic.
Když vystuduješ něco, co se jmenuje podobně jako strojírenství, elektrotechnika, informatika nebo stavebnictví, tak se Ti otevřou dveře k uplatnění. Stačí, když si prohlídneš inzeráty volných míst, technik za technikem, hlava na hlavě. Občas to vypadá jak přímořské pláže uprostřed sezóny.

Střední školy v Libereckém kraji Ti nabízí výběr perspektivních oborů. Vybrat si můžeš od tradičních průmyslovek, přes moderní mechatroniku, autotroniku, elektroniku, třeba po oční techniku. TECHyes.info Tě zavede do technických škol a průmyslových firem. Také Ti ukáže, jak s technikou trávit volný čas a nejenom surfovat po internetu. Vlastně, to už jsme si řekli, že to tam taky patří. A jak si lámat hlavu s technikou a přitom si ji nezlomit.


Test blbosti

ikona souboruZabavný test ke stažení


TECHNICKÉ ZÁZRAKY

Mezi přístavy Grangemouth a Falkirk byl vybudován v roce 1777 kanál, který spojoval Glasgow se západním pobřežím Skotska. Kanál Union, mezi Falkirkem a Edinburghem, byl dokončen v roce 1822. Vodní doprava mezi Glasgow a Edinburghem byla kvůli charakteristice reliefu možná pouze díky 11 splavům, neboť výškový rozdíl mezi těmito dvěma vodními cestami je celých 24(!) metrů. V roce 1963, po 150 letech používání původní cesty, začala stavba jedinečného jezu - vodního kola Falkirk. Tento fantastický jez, jediný rotační lodní převaděč na světě, dokončený v roce 2002, se stal symbolem současného Skotska a přinesl jak časovou tak energetickou úsporu.

TECHNICKÝ ZÁZRAK - OBŘÍ NÁKLAĎÁK

Liebherr T 282B je největší dvounápravový korbový sklápeč - dampr - na světě, vyráběný německou firmou Liebherr v závodě společnosti v americkém městě Newport News. Stroj byl navržen v roce 2004, jako následník modelu T 282, kapacita korby je o 20 tun větší než u největšího konkurenčního modelu. Liebherr T 282 B je poháněn systémem kombinujícím dieselový a elektrický pohon. Jeho pohonná jednotka váží v nejsilnější verzi 10 tun a poskytuje výkon 2 722 kW (3 650 koní). Přidružený alternátor poskytuje proud pro dva elektrické motory, pohánějící zadní nápravu. Technické údaje jsou impozantní. Posu?te sami: délka 14,5 m, výška 7,4 m, šířka 8,8 m, rozvor 6,6 m. Pohotovostní hmotnost: 230 t, užitečné zatížení: do 363 t (v závislosti na dodávané orbě) a maximální hmotnost: 92 t. Maximální rychlost: 64 km/h, průměrná spotřeba: 174 litrů nafty za hodinu, což při běžném 24 hodinovém provozu znamená 4 176 litrů denně! Vozy jsou vyráběny v továrně v Newport News ve Virginii; současně je zde možno stavět čtyři stroje. Na přání lze dodat CD přehrávač a klimatizaci. Společnost podle předpokladů prodává několik desítek vozů ročně, hlavními odběrateli jsou společnosti zabývající se těžbou uhlí, mědi, železa a zlata v USA, Chile, Indonésii, Jihoafrické republice a Austrálii. Pokud byste si jej chtěli pořídit, pak si připravte 3,5 miliónu amerických dolarů.

Kruhy v obilí u Jíravy jsou podvod

Obrazec na pravé straně hlavní silnice z Liberce na Nový Bor je padělaný a rozhodně se nejedná o nic, co by vytvořila neznámá síla. Alespoň to tvrdí badatelé zabývající se výskytem tajemných kruhů. Přesto se pole u Jítravy stalo hned na začátku prázdnin cílem mnoha rodinných výprav a samozřejmě cílem výzkumu ufologů, psychotroniků a biotroniků. Muži s virgulemi v rukou procházeli jednotlivé části obrazce a tu a tam vykřikovali cosi o negativní energii proudící ze středu obrazce. Agrosymboly, což je správný název pro kruhy v obilí, se tak staly alespoň na čas novou atrakcí Liberecka. Pragmaticky smýšlející jedinci dávají za pravdu těm badatelům, kteří tvrdí, že symboly vytváří parta recesistů. Tomu nahrává i skutečnost, že podobné obrazce se objevily v Libereckém kraji i v letech minulých. K některým se hlásí skupina mladých lidí z Liberecka známá pod jménem Circlemakers. Podle jejich vlastních údajů stojí partička za kruhy u obce Honsob na Mladoboleslavsku, které se objevily vloni, za obrazci u Turnova v roce 2006 a za dalšími podobnými u Rychnova a u Svijan v roce 2005. Autoři agrosymbolů mají vesměs velkou legraci z toho, jak věc vnímají některá média a jak jejich práci démonizují tzv. ufologové, biotronici a výzkumníci paranormálních jevů. K loňskému obrazci u obce Honsob například Circlemakers uvádějí: Anomálie v tomto případě byly menšího rozsahu.

3. 8. 2010 11:36:16 | přečteno 2277x

Investice do rozvoje vzdělávání - ESF, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost KULK

 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80  |  e-mail: techyes@kraj-lbc.cz  |  www.techyes.info
load