Přihlášení

TECHYES

zvol si lepší budoucnost studuj technické obory

Práci hledají - práci nabízí

Jste absolvent a stále tak trochu tápete při hledání práce? Poradíme vám, jak správně postupovat, abyste našel práci, která vás bude bavit a bude pro vaše profesní uplatnění skutečně perspektivní.

Úvodem je třeba zmínit, že pozice absolventů na trhu práce se v České republice během několika posledních let výrazně zlepšila. Nejčastějším kamenem úrazu stále zůstává požadovaná minimální praxe přesahující možnosti většiny studentů. Jednoznačně platí, že jakákoliv pracovní zkušenost získaná během studia je pro potenciálního zaměstnavatele pozitivním signálem.

Role absolventů z hlediska zaměstnavatele však neustále roste na významu, a to z následujících důvodů. Rostoucí úroveň vzdělávání poskytuje absolventům napříč studijními obory znalosti, které nejsou vždy samozřejmostí u zkušenějších uchazečů o práci (jazykové, IT atd.). Často je snazší a efektivnější zaškolit absolventa a učinit z něj součást podnikové kultury, než zaučovat zkušenějšího zaměstnance se zažitou odlišnou podnikovou kulturou. V neposlední řadě obecně nižší platová očekávání v kombinaci s vyššími nároky na svůj rozvoj dělají z absolventů ideální uchazeče pro společnosti, jež na jednu stranu pečlivě hlídají své mzdové náklady, zato však mají propracované školící a rozvojové plány pro své zaměstnance.

Nový uchazeč o práci má několik možností, jak práci najít. Buď může využít vlastních kontaktů a zaslat svůj životopis, v němž zmíní pohnutky, které jej přivedly k zájmu o práci právě v této společnosti. Nebo může reflektovat na nabídku pracovních příležitostí zveřejněnou potenciálním zaměstnavatelem či personální agenturou. Pokud se jedná o nabídku zaměstnavatele, je na zájemci, aby předložil společnosti životopis, případně i další požadované dokumenty, a čekal na pozvání k pohovoru/výběrovému řízení, na jehož základě se firma rozhodne, zda uchazeče přijme či nikoliv. Jedná-li se o nabídku personální agentury, je úvodní postup podobný. Agentura však v takovém případě vystupuje jako zprostředkovatel, tudíž zájemci poskytne odbornou konzultaci týkající se jeho profesních předpokladů a poradí, jakým způsobem se prezentovat při pohovoru apod. V neposlední řadě se může uchazeč přímo zaregistrovat u personální agentury a nechat si od ní práci zprostředkovat. Agentura opět poskytne zájemci poradenské služby, které mu ulehčí získání vysněné pracovní pozice. Je důležité trvat na tom, aby agentura poskytovala opravdu kvalitní služby, což si zájemce vzhledem k poměrně vysokému počtu personálních agentur v našem kraji může dovolit. Kvalitu služeb poskytovaných personální agenturou může jednoduše posoudit i laik. Není nic jednoduššího než se doptat na zkušenosti přátel, zhodnotit rychlost jednání a vyřizování požadavků agenturou, poskytování informací o stavu výběrového řízení agenturou zájemci apod.

Je třeba si uvědomit, že každý kandidát je z pohledu personální agentury jejím partnerem, kterému by měla poskytnout maximální péči, a to samozřejmě zdarma.

Chtějte proto po personální agentuře maximum informací a doporučení, která vás mohou posunout dále ve vaší profesní dráze.

Více informací získáte na http://techyes.info/.

Ing. Eva Boczanová

Grafton Recruitment s.r.o., Pražská 893, 460 01 Liberec
liberec@grafton.cz, www.grafton.cz
Tel.: + 420 489 208 935


Ředitelka úřadu práce Liberec, Mgr. Kateřina Sadílková - rozhovor pro TECHyes.info

Mgr  Kateřina Sadílková, obrázek se otevře v novém okněVzhledem k tomu, že ze své pozice znáte nejlépe možnosti uplatnění, které mají absolventi různých oborů, jaký směr vzdělání byste doporučila?

Na úrovni VŠ směr technický nebo lékařský. Na úrovni SŠ rovněž směr technický nebo zdravotnický. Na úrovni vyučených jsou výhodné obory stavební (různá stavební řemesla) a strojírenské, resp. elektronické či elektrotechnické.

Jaké procento v evidenci ÚP zaujímají absolventi technických oborů?

Mezi VŠ je to asi 9 %, mezi SŠ je to asi 16 %, mezi vyučenými je to 17 % (bez stavebnictví).

Jaký je poměr mezi uchazeči v evidenci ÚP s technickým vzděláním a ostatními profesemi?

Celkový procentní podíl technicky orientovaných uchazečů činí asi 11 %. Toto číslo není v rozporu s podíly uvedenými v předchozí otázce, neboť vedle kvalifikovaných uchazečů (VŠ, SŠ a vyučení) je zde ještě přibližně 30 % uchazečů bez kvalifikace.

Z Vašeho pohledu, je dostatek volných míst v technických profesích v současné době a jaká je perspektiva?

Právě v technických oborech je mimořádně příznivý poměr nabídky k poptávce. Posuďte sami. U uchazečů s VŠ připadá zhruba jeden uchazeč na jedno volné místo. U SŠ je to zhruba jeden a půl uchazeče, u vyučených (technická řemesla) opět zhruba 1:1 jako u VŠ. A navíc: mnoho vyučených v technickém oboru se přednostně uplatní na montážních linkách, kde je poměr rovněž 1:1.

Jako ÚP nabízíte i rekvalifikace? O jaké je největší zájem?

Podle počtu účastníků dominují kurzy zaměřené na obsluhu PC a to pro začátečníky i pokročilé, dále následují kurzy pro základy podnikání (včetně účetnictví), pro řidiče motorových vozíků, pečovatele a sanitáře, pro svářeče (základní kurzy i přezkoušení) atd.

Vrací se do Vaší evidence častěji uchazeči s technickým vzděláním nebo netechnickým?

Přesný rozbor jsme nedělali, ale podstatné je asi to, co již bylo výše uvedeno, že uchazeči s technickým vzděláním představují mezi všemi uchazeči jen asi 11 %.

Z pohledu platů: jak jsou na tom ti, kteří se rozhodnou pracovat v některém z průmyslových odvětví nějak spjatém s technikou?

Podle statistik ceny práce, které máme k dispozici si mezi VŠ mimořádně dobře vedou projektanti elektronických systémů a telekomunikačních sítí, dále projektanti a konstruktéři strojních zařízení. Podobně mezi SŠ jsou to elektronici, strojírenští a chemičtí technici a operátoři průmyslových robotů. Mezi vyučenými je také řada technických profesí s nadprůměrnými výdělky, např. stavební a provozní elektrikáři, svářeči, nástrojaři, seřizovači a kovoobráběči.

Doporučujete tedy technické vzdělání?

Samozřejmě!


Pověst technicky vyspělé země - naše rodinné stříbro

Libor Malý, obrázek se otevře v novém okněJaké postavení mají technické profese na současném trhu práce? Zeptali jsme Libora Malého, zakladatele a ředitele společnosti LMC, která na svých službách Jobs.cz a Prace.cz shromažďuje velkou část poptávky po lidských zdrojích v České republice.

Které profese se na současném trhu práce nejlépe uplatňují? A jak si vedou technické obory?

Páteří české ekonomiky je sofistikovaný strojní průmysl, a proto je technické vzdělání, ať už středoškolské nebo vysokoškolské, v současnosti i výhledově tou nejlepší investicí do vlastní budoucnosti. Nynější výroba navázala na dlouhou tradici a má těžiště v automobilovém průmyslu. To je samozřejmě nejen konečná výroba aut v Mladé Boleslavi nebo v Kolíně, ale po celé zemi rozesetá síť subdodavatelských firem. Jsou i v Libereckém kraji. Ale zdaleka nejen ony. Úspěšně zde působí tradiční sklářský průmysl v novém, moderním pojetí a například ve spolupráci s místní univerzitou se slibně rozvíjí nesmírně zajímavé a perspektivní odvětví nanovlákenných technologií.

Technické obory ale nejsou mezi mladými lidmi nejpopulárnější...Proč podle Vás?

Netýká se to jen České republiky. Ve všech rozvinutých zemích klesá obliba technických oborů. Technické vysoké školy jsou poměrně náročné. Studium vyžaduje čas a píli větší než třeba u ekonomických oborů a neslibuje léta studentské zábavy. Studenti marketingu nejsou tak vytížení, mohou při škole pracovat i bavit se a hned po ukončení studia si nacházejí poměrně dobře placená místa. To ale taky nebude trvat věčně.

Student technického oboru musí mít nějakou motivaci navíc. Třeba tu, že ho technika baví. Pokud se ale pro ni rozhodne a půjde za svým cílem, čeká ho celoživotní satisfakce. Bude pracovat v oboru, který má obrovské perspektivy, bude se moci rozvíjet a dělat tvůrčí práci, za kterou si ho budou vážit. Má jistotu dobré práce na celý život. To se o nějaké rychlokvašené kariéře v reklamě či marketingu říct nedá.

Jaké technické profese jsou teď náborovými specialisty nejvíc poptávané?

Velká sháňka je po konstruktérech, dobrých konstruktérech, samozřejmě. Kromě odbornosti ale snad všechny moderní výrobní společnosti požadují znalost angličtiny, případně němčiny. Konstrukční činnost v mnoha firmách se zahraniční kapitálovou účastí probíhá často v mezinárodních týmech, které spolupracují na dálku. Je to týmová práce, což také vyžaduje určitou otevřenost a chuť a schopnost komunikovat. To taky někdy bývá slabá stránka našich techniků. Výrobní závody ale obsazují i mnoho pozic pro středoškoláky a hledají technology nebo mistry výroby. Ještě o kvalifikační stupeň níž jsou velmi žádaní CNC operátoři, což jsou obráběči nové generace. Z dělnické profese včerejška se stala poměrně odborná práce s počítačem.

Jaký je poměr mezi uchazeči o práci s technickým vzděláním a ostatními profesemi?

Zajímavý je spíš poměr mezi počtem pracovních nabídek a počtem uchazečů o ně - a ten je v technické oblasti jednoznačně výhodnější než třeba v administrativě.

Jaké finanční ohodnocení čeká ty, kteří se rozhodnou pracovat v některém z průmyslových odvětví?

Nástupní platy jsou spíše jen mírně nad průměrem, i proto, že výrobní firmy působí v regionech a vycházejí z nižších nákladů na život. Jsou ale doplněné různými benefity jako pomoc s ubytováním nebo jeho částečná úhrada, jazykové vzdělávání nebo možnost pracovních cest do zahraničí. S postupem kariéry ale platy rostou na slušný nadstandard.

Doporučujete tedy technické vzdělání?

Jednoznačně. Máme silnou tradici a dobrou pověst jako průmyslově vyspělá země, jemná mechanika nás proslavila a bude naším chlebem i nadále. Měli bychom své silné stránky dále rozvíjet. Učitelé základních škol, výchovní poradci i rodiče by měli v dětech rozvíjet lásku k technice a všímat si u nich technického nadání. Školství by mělo podpořit rozvoj technických lyceí, středních škol, které budou studentům poskytovat výborné všeobecné vzdělání s technickým zaměřením. Investoři sem i nadále budou přicházet za šikovnými techniky - pokud jich bude dostatek.

Libor Malý (1968) před 11 lety založil český internetový trh práce. Jeho společnost LMC má nyní 200 zaměstnanců, provozuje službu Jobs.cz zaměřenou na kvalifikované profese a portál Prace.cz s největší nabídkou pracovních míst na jednom místě. Registruje 23 000 firemních zákazníků hledajících zaměstnance.


Možnosti zaměstnání

Oficiální nabídka úřadů práce: http://portal.mpsv.cz/sz

České servery s nabídkou zaměstnání:

Kariérové poradenství:

Průvodce světem povolání: http://www.gwo.cz

Integrovaný systém typových pozic: http://www.istp.cz

29. 7. 2010 2:43:59 | přečteno 4693x

Investice do rozvoje vzdělávání - ESF, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost KULK

 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80  |  e-mail: techyes@kraj-lbc.cz  |  www.techyes.info
load